Tai Chi beoefening en het voorkomen van hartaandoeningen

Grootmeester Chen ontvangt een TQT Magazine met daarin zijn vertaalde artikel

Rechten en colofon

De belangrijkste stappen bij het voorkomen van hartaandoeningen zijn beweging, tezamen met gezonde voeding, gezonde slaap en gezond denken. Oefeningen helpen om de spieren van de ribbenkast te ontspannen en de organen voldoende ruimte te geven.
Het verbeteren van de smering en zuurstofvoorziening van organen is een van de fundamentele manieren om bacteriën, virussen en toxines (gifstoffen) te verwijderen en levert een bijdrage aan het beter functioneren- en de gezondheid van alle organen; speciaal voor de vitaliteit van het hart.

Er is niets magisch aan de positieve effecten van de magische kunst van de Tai Chi-beoefening bij hartaandoeningen. Het is eenvoudigweg een kwestie van het ontspannen van de spieren van de ribbenkast, terwijl de armen omhoog drijven en de ellebogen licht naar buiten bewegen om de oksels geopend te houden, waardoor het volume van de torso toeneemt.
Dit helpt de organen om effectief te functioneren, door de vergrootte ruimte in de borstholte. Tegelijkertijd geeft een diepe ademhaling ons voldoende zuurstof in het bloed en verwijdert het kooldioxide uit het lichaam, waardoor we lang en in goede gezondheid kunnen leven.
Dit is het primaire doel van het langzame tempo van de bewegingen.

Het synchroniseren van de zachte, langzame bewegingen, met een een diepe middenrif-ademhaling is één van de beste manieren om hartaandoeningen te voorkomen. Uitademen brengt de zenuwen tot rust en verlicht spierspanning. Wanneer de spieren van de ribbenkast worden ontspannen, drijven de armen omhoog en openen de oksels zich licht. Het resultaat is een toename van het volume van de torso, waardoor de organen meer ruimte krijgen om optimaal te kunnen functioneren.

De diepe middenrif-ademhaling brengt meer zuurstof in de longen dan de normale ademhaling. Meer zuurstofrijk bloed vanuit het hart stimuleert de werking van het immuunsysteem. Hierdoor is het makkelijker voor het lichaam om te ontgiften.
Het is onze bedoeling om het hart goed te laten blijven functioneren.

Het hart is de spil van de organen, die het zuurstofrijke bloed (氣血) door het lichaam vervoert. Alle belangrijke facetten van fitheid, gezondheid en het leven zelf, zijn afhankelijk van het functioneren van het hart. De organen zijn voor hun goede werking afhankelijk van het hart. Ieder orgaanweefsel en iedere cel in het lichaam is voor een optimaal functioneren afhankelijk van het bloed dat wordt rondgepompt door het hart.

Hoewel emotionele stress een natuurlijk onderdeel van het leven is, zijn de excessieve en aanhoudende zorgen, angsten en somberheid, die gepaard gaan met stress zeer schadelijk. Stress leidt tot het samentrekken van de spieren van de ribbenkast. Het middenrif komt omhoog en de armen vallen tegen de ribbenkast. Hierdoor vermindert het volume van de torso, waardoor de bloeddoorstroming van de organen verslechterd en het hart mogelijk overbelast raakt.

Een slechter werkend hart pompt minder zuurstof en voedingsstoffen naar de organen en voert minder afvalstoffen, gifstoffen en kooldioxide af uit het lichaam. Dit leidt onvermijdelijk tot vergiftiging van de weefsels en orgaanfalen. Het resulteert in een aantal hart-dodende aandoeningen.

Hartaandoeningen zijn de voornaamste doodsoorzaak in de VS, met bijna 2000 doden per dag. Ieder jaar krijgen ongeveer 720.000 Amerikanen een hartinfarct. Hiervan zijn er 515.000 die een eerste hartinfarct hebben en 205.000 die eerder een hartinfarct hadden. Een belangrijke oorzaak van hartaandoeningen is overmatige stress van de organen. Een gebrek aan ruimte en slechte circulatie van het hart veroorzaakt ziekten.

Het belang van oefeningen om hartaandoeningen te voorkomen is herhaaldelijk aangetoond door experts uit het veld. Zo vermeldt bijv. de CDC Division for Heart Disease and Stroke Prevention (DHDSP [noot vertaler: de Amerikaanse variant van de Hartstichting]) in haar samenvatting van risicofactoren en suggesties dat aanbevolen wordt dat volwassenen wekelijks tweeënhalf uur zouden moeten bewegen.

De Ohio State University Medical Center noemt fitness als een manier om hartaandoeningen te voorkomen. Beweging is een geneesmiddel van de natuur, krachtiger dan welk medicijn dan ook om het menselijke hart en de organen te herstellen en verjongen.

Dagelijks bewegen is essentieel voor het hart. Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat beweging een superieure methode is om ons hart gezond te houden, waarbij aangemerkt wordt dat regelmatige lichte beweging beter is dan korte, intense en meer inspannender oefeningen. Bewegen helpt om over-spannen spieren in het lichaam losser te maken, waardoor alles soepeler en efficiënter gaat.

De slow motion van Tai Chi Chuan wordt sterk aanbevolen door artsen. De langzame bewegingen kalmeren het zenuwstelsel en verlichten het overmatig bezig zijn met zorgen, angst en somberheid. De spieren van de ribbenkast ontspannen en het volume van de torso neemt toe, zodat meer ruimte ontstaat en het functioneren van de organen verbetert.

Het vergroten van de ruimte van de torso zorgt voor een beter functioneren van de longen, doordat een volle in- en uitademing mogelijk wordt. Tegelijk drukken de tenen tegen de grond en duwen de vingers tegen de luchtweerstand en ontstaat een krachtige energiestroom in het lichaam. Dit creëert een dynamisch jet-stream golf-effect binnen de torso waardoor verontreiniging van organen weggespoeld kan worden. Dit is vergelijkbaar met de waterstralen in een vaatwasser, die het vuil van de vaat spoelt en het servies weer als nieuw maakt en klaar maakt om herbruikt te worden.

Dit geldt ook voor de hersencellen. Dr. Maiken Nedergaar, vooraanstaand neurowetenschapper, legt in “The Power of Sleep” (Alice Prank, time Magazine, 9-11-14) uit hoe veranderingen in hersencellen tijdens onze slaap ervoor zorgen dat er meer gelegenheid ontstaat voor de hersen- en ruggemergvloeistof (liquor) om te kunnen stromen. “Het is als een vaatwasser die de afwas afspoelt om het vuil te verwijderen,” schrijft ze.

De Tai Chi bewegingen helpen bij de terugstroom van bloed van de benen naar het hart. Wanneer we langzaam een stap maken, de voet zacht neerzetten, zodat de kuitspieren ontspannen blijven, kan bloed zich in het onderbeen verzamelen. Wanneer we geleidelijk het gewicht verplaatsen van de hiel naar de tenen en de tenen op de grond drukken, pompt de kuitspier het bloed in de richting van het hart, waardoor de bloedaanvoer naar het hart toeneemt.

Dit ondersteunend pompen van bloed door de kuitspier, om bloed naar het hart te laten stromen, is belangrijk voor ons. Onderzoek toont aan dat “het slechts één hartslag kost om het bloed van het hart naar de onderbenen te pompen, maar dat het enkele sterke hartslagen kost om het bloed terug omhoog naar het hart te pompen.”

Het mechanisme van stappen en loslaten in Tai Chi Chuan is erg belangrijk voor het terugstromen van bloed naar het hart, waarbij tegelijk de doorbloeding van de benen verbetert. Deze kuitspierpomp wordt dan ook wel eens het tweede hart van het lichaam genoemd. (Zie ook www.stepit.com/the_function_of_calf_pump)

Artsen adviseren aan vliegtuigpassagiers om tijdens lange vluchten regelmatig op te staan en wat rond te lopen. Het stimuleert de doorbloeding van de benen maar zorgt ook voor een gezondere circulatie van de organen in de torso. De krappe stoelen van de hedendaagse commerciële vliegmaatschappijen dwingen de armen tegen de ribbenkast, hetgeen het volume van de torso beperkt en organen dicht opeen comprimeert. Hierdoor kan het hart niet normaal functioneren.

Een goede gezondheid hangt af van de organen in het lichaam. Als de organen gezond en sterk zijn, zullen aandoeningen en ziekten minder vaak voorkomen. We zouden niet moeten toestaan dat stress het volume van de torso reduceert, waardoor de werking van organen beperkt wordt en de hartfunctie verslechtert.

Stress is niet altijd slecht. We hebben soms spanning nodig om ons te stimuleren. Positieve stress barst van de levensenergie. Er zijn veel krijgskunstenaars, sporters en artiesten die weten hoe ze stress kunnen benutten voor een high energy prestatie. In goede banen geleide stress kan echt in ons voordeel werken. De ambitie om te slagen is het gevoel van ons bewuste hart, dat de energie geeft onze ambitie te realiseren.

Aan de andere kant zal een negatieve stemming van angst, bezorgdheid en somberheid, de oorzaak zijn van spierspanningen. De spieren van de ribbenkast trekken samen en trekken het middenrif op, waarbij tegelijk de bovenarmen tegen de ribbenkast zakken. De ruimte voor de organen in de torso vermindert, waardoor de circulatie verslechtert en zich riskante omstandigheden ontwikkelen die kunnen resulteren in ernstige hartaandoeningen.

Moeder Natuur heeft ons een stofwisselingsproces geschonken dat de organen in het lichaam kan hernieuwen. Onze torso is als het binnenste van een afwasmachine en de organen zijn als herbruikbare borden. We moeten de organen zo vaak mogelijk reinigen, zelfs nog vóór de gifstoffen zich ophopen. Het regelmatig reinigen van de organen om ze in optimale conditie te houden is onze prioriteit.

Gelukkige mensen zijn gezonder en leven langer dan ongelukkige mensen. Wanneer we gelukkig zijn, ontspannen zich de spieren van de ribbenkast. Wanneer we droevig zijn, bezorgd of ongelukkig, zullen de spieren van de ribbenkast samentrekken. De beperkte ruimte in de torso bemoeilijkt de organen om normaal te functioneren.

De spier-vrije bewegingen van Tai Chi Chuan ontstaan door het loslaten en opwekken van de stroom van energie, om zo een krachtige energetische golf in het lichaam te creëren, terwijl de spieren ontspannen, met name die rond de slagaderen, waardoor verwijding van de bloedvaten ontstaat. Hierdoor ontstaat een constante stroom van voedingsstoffen en zuurstofrijk bloed door het gehele vasculaire systeem. Deze krachtige interne energiestroom gaat veel verder dan dan orgaanreiniging: Het helpt alles in het lichaam te zuiveren.

Het ontspannen van de ribspieren is de beste zorg voor onze organen, doordat zij in staat zijn het volume van de torso te vergroten. Dit bevordert de reiniging van de organen zodat zij hun werk goed kunnen doen en helpt om het hart vitaal en in tip-top conditie te houden.

Het concept van de preventie van hartziekten heeft zijn oorsprong in een inzicht van mijn leraar, de wereldbekende Grootmeester Prof. Cheng Man-Ching, die opmerkte: “De organen van katten en honden zijn gezonder dan die van mensen, omdat hun organen vrij in het lichaam hangen als zij rondlopen. Dit helpt om de organen te smeren en te van zuurstof te voorzien om ze gezond te houden, in contrast met de ongezonde menselijke organen die vaak tegen elkaar botsen in het lichaam.”

De informatie die ik heb verzameld en onderzocht in mijn dagelijkse beoefening met studenten gedurende de laatste 60 jaar, leidt mij naar dit positieve idee: het reinigen van de organen is de basis van gezond blijven. De analogie van “orgaanreiniging als een vaatwasser” draag ik al jaren met me mee.

Dit artikel is een deel van mijn levenslange toewijding aan Tai Chi beoefenaars. De innerlijke beoefening van Tai Chi Chuan is als het inwendig reinigen van het lichaam. Regelmatig reinigen van de organen, cellen, slagaderen, aders en de weefsels van het lichaam zijn van vitaal belang voor de gezondheid van het hart. Het reinigen door de Tai Chi bewegingen kan ook helpen om nier- en leveraandoeningen te voorkomen, alsmede kanker. Het is ontegenzeggelijk behulpzaam in het verminderen van andere kwalen, ziekten en stress.

Het dagelijks beoefenen van Tai Chi Chuan, met hart en geest bij het voelen van de energiestroom die door het lichaam golft, zal de dokters buiten de deur houden. Het consequent en dagelijks beoefenen van deze langzame bewegingen is bijzonder behulpzaam voor het verminderen van de overbelasting van ziekenhuispersoneel en dokters.

Colofon:
Door Yang Stijl T’ai Chi Grootmeester William C. C. Chen (website)

Oorspronkelijke publicatie: Lente 2015,
International Magazine of Tai Chi Chuan, vol. 39, No.1

Vertaling: Ronald de Caluwé, (www.beweeginaandacht.nl) met grote dank voor de hulp van Laura Stone (www.thestudiotaichi.nl) en Fred van Welsum. Verscheen in TQT Tijdschrift, jaargang 3, nr. 10 – juni 2015. (Hier een PDF weergave.)

Dit artikel mag overgenomen worden, maar alleen inclusief colofon. Dit geldt ook voor de illustraties. Dank voor uw belangstelling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven